Napredak u ispitivanju Alchajemrove bolesti

512px-Culture_of_rat_brain_cells_stained_with_antibody_to_MAP2_(green),_Neurofilament_(red)_and_DNA_(blue)
Podeli :
  •  
  •  
  •  
  •  

Po prvi put u istoriji, naučnici iz Massachusetts General bolnice su uspeli da uzgajaju ćelije mozga sa Alchajmerovom bolesti.

512px-Culture_of_rat_brain_cells_stained_with_antibody_to_MAP2_(green),_Neurofilament_(red)_and_DNA_(blue)

Ćelije uzgajane “na tanjiru” kako kažu saradnici na projektu, razvile su simptome karakteristične za ovu opaku bolest. Oni su u posebnim strukturama pripremili ćelije sa nekoliko gena koji nose alchajmerovu bolest, usled čega su ćelije razvile takozvane beta-amiloide i preplitanje neurofibrila.

U radu koji je objavljen u prestižnom naučnom časopisu Nature objašnjeno je da su upravo dispozicije amiloida dovolje da dovedu do preplitanja i umiranja ćelije. Kroz ovaj metod prati se kompleta razvojni put bolesti.

Interesantno je da se ovakav metod može primeniti i na ostale neuro-degenerativne bolseti. Uzgajanjem “Alchajmera na tanjiru” proces ispitvanja i potrage za lekom može postati znatno brži, ali i jeftiniji.

 

Tekst: Popular Science
FOTO: By GerryShaw [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Podeli :
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Podeli :
  •  
  •  
  •  
  •